aboutus

Giấy chứng nhận

QC Hồ sơ

Chúng tôi kiểm tra toàn bộ từ nguyên liệu thô đến giao hàng và kiểm tra nhiều lần để tìm chìa khóa

quy trình để đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm soát với hệ thống kiểm định chất lượng.

 

 

Và các thủ tục kiểm soát chất lượng cũng được sửa đổi và điều chỉnh thường xuyên theo quy định

tình hình sản xuất. Hệ thống thưởng phạt cũng được áp dụng cho bộ phận kiểm soát chất lượng của nhà máy của chúng tôi.

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Miss. Cindy
Tel : 0086 13925528791
Ký tự còn lại(20/3000)